Wie zijn we, wat kunnen we je bieden?

PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. Mensen, die het echt nodig hebben konden van oudsher al rekenen op onze steun. De PCI brengt de caritas (= naastenliefde) in de praktijk, door mensen en gezinnen in nood de helpende hand te bieden, daar waar de sociale voorzieningen geen oplossing brengen. Behalve in individuele gevallen helpt de PCI ook door organisaties te steunen, die werken aan armoedebestrijding en zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving.


Voor wie?

Voor iedereen die binnen het genoemde gebied woont en geen hulp krijgt via de reguliere sociale voorzieningen. Wij proberen ieder mens naar vermogen te helpen en maken in onze hulpverlening geen onderscheid naar geloofs- of levensovertuiging.