Je bekijkt nu Diaconale Zondag 14 november

Diaconale Zondag 14 november

Het Profiel Beraad Diaconie en de Parochiële Caritas Instelling sluiten aan bij de werelddag voor de armen en kiezen ervoor om het Leger de Heils in de provincie Utrecht centraal te stellen.

Het Leger des Heils staat klaar voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Zij gelooft dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van kwetsbare mensen en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen.Zonder onderscheid des persoons verlenen zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Zij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden.

Help ons helpenWe roepen u allen op om mee te doen aan onze inzamelingsactie.

Er is vooral behoefte aan:

– sokken
– ondergoed (nieuw of gewassen)
– t-shirts
– herenspijkerbroeken.
– ook zijn spuitflessen deodorant voor heren zeer welkom. 

Informatie over het Inleveren: zie de berichtgeving van uw locale Caritas hierover. 

Natuurlijk kunt u ook een financiële bijdrage leveren. Tijdens de vieringen in dit weekeinde zullen de collectes bestemd zijn voor het van het Leger des Heils. De PCI zal de opbrengst van collecte verdubbelen.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Namens het PBD en PCI, Lilian Weijman.