Diaconaal Weekend – Bijdrage Leger des Heils Utrecht

Diaconaal Weekend – Bijdrage Leger des Heils Utrecht

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

21 juni zou het Diaconaal Weekend worden gehouden. Gebruikelijk is dat we aandacht schenken aan een organisatie in ons werkgebied. Dit doen we door het inzamelen van goederen en het verdubbelen van de collecteopbrengsten van de geloofsgemeenschappen.

Dit jaar was het de bedoeling het Leger des Heils (LdH) te steunen. In het laatste plenair overleg van het bestuur met de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen hield Christa van Duivendijk een mooi en inspirerend verhaal over het werk van het LdH Utrecht. Zie onze website voor een kort verslag.

Door de Coronacrisis kon het Diaconaal Weekend geen doorgang vinden. Het bestuur heeft besloten een bedrag van € 3.000 te schenken aan het Leger des Heils in Utrecht.