Je bekijkt nu Blijheid bij de Barrage

Blijheid bij de Barrage

Speelgoed komt goed terecht

Na ons diaconaal weekeinde waarin we speelgoed voor de kinderen van de Barrrage hebben ingezameld, zijn we op 3 juli met een aantal auto’s vol afgereisd naar Werkhoven. Namens alle geloofsgemeenschappen hebben wij het speelgoed overhandigd, tot grote vreugde van de kinderen en de begeleiders van de Barrage

Speelgoed wordt bij de Barrage gebracht

Via deze weg willen we alle gulle gevers hun dank overbrengen.

Namens Parochiële Caritas Instelling en Profielberaad Diaconie,
Lilian Weijman