Kerken en lokale organisaties bundelen coronahulp met #nietalleen

Kerken en lokale organisaties bundelen coronahulp met #nietalleen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Corona trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil, en het wordt moeilijker om hulp te ontvangen voor wie oud of hulpbehoevend is. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen daarom de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. Daarvoor is het platform www.nietalleen.nlopgericht.

Nederland laat zich van zijn beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan of medicijnen gehaald, honden uitgelaten, belrondes onder oudere kerkleden gedaan en wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Landelijke kerken en organisaties willen graag mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden in contact met elkaar brengen. Te denken valt aan boodschappen doen of een luisterend oor bieden. Daarom start #nietalleen.

‘We doen het samen’
“Heeft uw organisatie mogelijkheden om te helpen? Meld uw initiatief, diaconie of organisatie dan aan op www.nietalleen.nl. Wij weten wat nodig is, u kunt het doen. Zo laten we iedereen zien dat we dit samen doen. We willen graag de lokale kerken stimuleren zich samen met de lokale overheid en lokale (christelijke) organisaties in te zetten voor hun kwetsbare naasten. We willen graag laten zien dat de kerk zich in tijden van crisis positief maatschappelijk inzet,” aldus de organisatie achter #nietalleen.
Op woensdag 18 maart is het telefoonnummer 0800 1322 live gegaan waar mensen die behoefte hebben aan hulp hun vraag kunnen neerleggen (op maandag t/m donderdag bereikbaar van 9-21 uur, op vrijdag van 9-16 uur). Zij worden dan gekoppeld aan het plaatselijke initiatief. Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij #nietalleen (de lijst groeit): verschillende kerkgenootschappen waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk, EO, Stichting Present, Stichting HIP, Kerk in Actie, Diaconaal Steunpunt.

Met vriendelijke groet, 
F. Hogenelst, pastoor